Disclaimer

 • Aan het samenstellen van deze website wordt steeds de uiterste zorg besteed.
  Evenwel kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk-) fouten, onvolledigheden en kennelijke vergissingen niet worden ingestaan.
 • Het is altijd mogelijk dat, ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.
 • Via deze website wordt via hyperlinks toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden.
  Zowel webmaster als de organisatie van Carbootsale Horst kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen en/of directe of indirecte schade die zouden kunnen ontstaan tijdens het downloaden en gebruik van de aangeboden informatie door een gebruiker.
  Het gebruik van de informatie van deze website en de daaraan gekoppelde websites is voor risico van de gebruiker.
 • Carbootsale Horst behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande mededeling van welke aard ook, veranderingen aan te brengen op deze website.
 • Aan de aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Translate »